Retourbeleid

5 Bestelling annuleren
5.1 Op downloads en digitale producten van juf Vicky geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.